Gebruiksvoorwaarden

Op alle aangeboden artikelen van Rattitude, zijn de volgende verkoop- levering- en betalingscondities van toepassing.

1 persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden in ons bestand opgenomen om de opdrachten met zorg te kunnen verwerken. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behalve aan de courrierdiensten en dit strikt om verzending mogelijk te maken.

2 Prijzen
2a Alle prijzen in de webshop zijn vermeld in euro's en incl. BTW. prijswijzigingen voorbehouden. Rattitude behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2b Genoemde prijzen op de site zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten. Deze kosten staan vermeld in uw bestellijst en worden bij het totaalbedrag opgeteld.

3 Verzenden
Rattitude streeft ernaar de artikelen binnen de week te versturen. Wij zijn echter afhankelijk van verzenddienst en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele latere levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens het verzenden. Wij versturen alles via pakketservice zodat wij het pakket kunnen traceren voor het geval er iets mis mocht gaan.

4 Order plaatsen/annuleren
Uw order via de site wordt pas geplaatst als uw betaling binnen is. Indien u het order wilt annuleren dient u dat binnen 2 dagen te doen. (dit i.v.m. met een snelle verwerking) Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het artikel nog niet is verzonden.

5 Retour zenden
5a In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Bank- en transactiekosten worden ook in mindering gebracht op het retour te ontvangen aankoopbedrag. Wordt een bestelling aan de deur al geweigerd, dan worden ten allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.
5b Wanneer u zich heeft bedacht over een via de site gedane bestelling dient u de bestelling binnen 2 dagen te  annuleren. Wenst u goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt door ons geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele staat en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. 
 
6 Betaling
Opdrachten geplaatst via de webshop dienen vooruit per bankoverschrijving of contant bij ophaling betaald te worden. Bij het vooruit overmaken van het aankoopbedrag geschiedt de verwerking van de order zodra de betaling binnen is.   

7 Overmacht
Rattitude is niet aansprakelijk voor late of onvoltooide levering, niet nakomen van de afspraak of anderszins ten tijde van overmacht zoals, ziekte, defecte machines, oorlog, rampen en andere onvoorziene problemen.